Cancel.lats els actes de festa major d’avui

Trist inici de la Festa Major de Montmeló de 2010.

El terrible accident d’ahir a la nit a l’estació de tren de Castelldefels ha marcat aquest Sant Joan a tot Catalunya i l’inici de la Festa Major a Montmeló.

En conèixer la declaració de dol oficial a tot Catalunya feta pel President de la Generalitat i després de valorar-ho amb la resta de grups polítics de Montmeló i parlar-ho amb les entitats del poble, hem decidit suspendre les activitats previstes per al dia d’avui a la Festa Major de Montmeló.

El correfoc dels diables el farem el dia 9 de Juliol al vespre, i el pregó de festes que havia de conmemorar els 25 anys del Club d’Escacs Montmeló es farà el dia 10 coincidint amb el sopar de fi de Festa Major.

A les 21:30 tots els regidors de l’Ajuntament hem fet un minut de silenci a la Plaça de la Vila, acompanyats de molts montmelonins i montmelonines.

He sentit aquesta tarda, però, com alguns es queixaven per aquesta cancel·lació i criticaven l’Ajuntament. "Total, per uns irresponsables", he sentit que algú deia… Jo mateix he tingut una primera impressió de què podia ser exagerat cancel·lar els actes. Però després, pensant…

Dos coses al respecte:

  1. Qui no hagi comès un error a la seva vida; qui no hagi comès una imprudència; qui no hagi tingut un moment d’inconsciència una nit de Sant Joan, que tiri la primera pedra. Aquests 13 nois han pagat aquesta imprudència amb la seva vida. Podrien ser amics, o coneguts, o familiars. De fet es tracta de la nostra mateixa línia ferrea i podrien haver estat, tranquilament, ciutadans de Montmeló. De tota manera, estic segur que els qui han pensat això si s’ho pensessin 3 segons més no ho dirien.
  2. Mentre estava dalt de l’escenari fent el minut de silenci i mirava els meus conciutadans he pensat que tant com sovint parlem de construcció de ciutadania, i de desenvolupar el sentiment de comunitat i la responsabilitat mútua dels ciutadans pel bé comú… i el que hem fet aquesta tarda és dir que sí ens importa el que ens passa els uns als altres i que no restem indiferents a allò que passa dins de les nostres comunitats, dins del nostre petit país… Si això no és desenvolupar sentiment de pertinença i comunitat social, llavors no sé qué és.

He pensat que si aquells nois, quan baixaven del tren a Castelldefels i decidien,espontàniament, baixar a les vies per creuar-les, haguessin pensat per un moment, ja no només en la seva pròpia vida, sinó en que el món no restaria indiferent al que ells feien… potser s’ho haguessin pensat… I, més enllà, si això farà que molts més s’ho pensin abans de fer coses que, ja no només poden atemptar contra la seva pròpia vida, sinó que no restaran indiferents a la resta…

2010-06-25_000848

Ànims als companys i amics de Castelldefels.

Misericòrdia, compasió i condol per a les families i amics dels difunts.

Pau al cor i a les ánimes de tots els qui han hagut de veure i viure en primera persona aquesta desgràcia. Que aconsegueixin esborrar de la seva ment el patiment i el dolor viscut. L’horror.

Bona nit.

Blog de Pere Rodriguez

Refinancem el deute de l’Ajuntament

L’endeutament de l’Ajuntament de Montmeló es situa avui en el 64% dels seus ingressos.

Tenint en compte que el límit que marca la Ley de Bases de Règim Local és de fins a un 125% dels ingressos corrents, encara estem molt lluny i per tant no és que estiguem especialment endeutats.

imageTot i això, el Pla de Sanejament que vam aprobar l’any passat no ens permet endeutar-nos més fins que els pressupostos municipals no estiguin equilibrats i presentem uns Romanents de Tresoreria positius (això sense tenir en compte que el Real Decreto-ley 8/2010 ja no ens permetria endeutar-nos a partir de 1 Gener 2011). En qualsevol cas, el deute contret avui dia per part de l’Ajuntament de Montmeló amb diverses entitats bancàries és de 4.918.307€.

Aquest deute ens comportava uns pagaments (amortització + interessos) anuals de 770.216€ (any 2010) i 797.491€ (any 2011).

Donada la situació de reducció d’ingressos dels últims anys i el més que possible descens que es produirà al 2011, hem decidit refinançar una part important d’aquest deute per tal d’alleuregir la càrrega financera i contribuir, d’aquesta manera, a equilibrar els pressupostos de 2010 i 2011.

Així, hem solicitat a Caixa Catalunya el refinançament del deute de l’Ajuntament de Montmeló per un import de 3.337.000€ per un període de 10 anys amb dos anys de carència.

Les condicions del prèstec són molt similars a les que ja haviem contractat recentment amb Caixa Catalunya i són Euribor + 2,30%.

L’impacte d’aquest refinançament en els comptes de l’Ajuntament és molt important i ens ajudarà a equilibrar el tancament de pressupost de 2010 i de 2011.

Els 3 trimestres de 2010 que encara ens mancaria pagar, hauriem d’haver liquidat un import de 607.132€. Amb aquest refinançament només haurem de liquidar 249.131€, la qual cosa significa, per al 2010 alleugerir la càrrega financera en 358.000€.

L’any 2011 l’import a liquidar hagués estat per a l’Ajuntament de Montmeló de 797.491€. Amb el refinançament haurem de liquidar 249.205€, deixant de liquidar 548.000€.

Evidentment, el refinançament del deute provoca un augment en els interessos totals a pagar per part de l’Ajuntament, però es compensa amb la quantitat alliberada de pagament i el sanejament de la tresoreria que ens permetrà reformular altres fuixos de caixa de l’Ajuntament (gestió de compres, contractes amb proveïdors, etc…).

El cálcul és el següent:

En total, per al 2010 haurem de liquidar interessos per import de 51.000€ per a la part refinançada (3 trimestres restants) i 59.000€ per als prèstecs anteriors ja contrets. Total 110.000€

Per al 2011 seran 102.000€ per a les operacions refinançades i 58.000€ per als prèstecs que ja teniem contractats. Total 160.000€

Per al 2012 seran, de nou 102.000€ per als prèstecs refinançats i aproximadament 56.000 per als prèstecs preexistents. Total 158.000€

Aquesta operació de refinançament s’enquadra dins d’un paquet de mesures d’estalvi i de reducció de la despesa que no només afecta al Capítol IX del pressupost municipal, sinó que també afecta a Capítol II, amb la reducció d’un 15% del pressupost de despesa corrent (El pressupost de Festa Major 2010 es redueix en un 22%) i al Capítol I, amb l’aplicació del Real Decreto-ley 8/2010 i tot un paquet de jubilacions i reduccions de jornades diverses que ja s’han comunicat als treballadors.

Blog de Pere Rodriguez

Siguem cívics: els mobles al carrer, quan toca.

Font: http://tinyurl.com/3a6nrb4

És molt fàcil desfer-te d’un moble o d’un trasto que no vulguis. Mitjançant el Servei de Recollida de Mobles i Trastos, tens totes les facilitats per evitar haver-los d’abandonar al carrer.

Si entre tots no deixem els mobles abandonats, millorarem la qualitat dels nostres carrers.

El servei de recollida de mobles i trastos vells ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per això, és important deixar els mobles el dia de la setmana que toca en el teu carrer.

A Montmeló, heu de treure al carrer els mobles i trastos vells els dimecres a la nit, tenint sempre en compte que no molestin ni als vianants ni a la circulació de vehicles. El dijous al matí passarà el vehicle especialitzat per retirar-los.

Quin tipus d’objectes es recullen?

Tots aquells dels quals et vulguis desfer: sofàs, portes, mobles, cadires… Però no és només un servei pensat per a objectes grans, sinó que també cal utilitzar-lo per desfer-se d’elements més petits, com caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, per exemple.

Quins no es recullen?

Runa, sanitaris o objectes similars, si s’han fet obres a l’habitatge. Aquests residus s’han de portar a la Deixalleria. Recordeu que és GRATUIT.

En cas de neveres, frigorífics o aparells d’aire condicionat amb components de CFC, cal utilitzar el Punt verd per tal de protegir el medi ambient, ja que el CFC (clorofluorocarboni) és un element molt perjudicial per a la capa d’ozó.

Blog de Pere Rodriguez

Les primeres postres de Festa major

Fa anys vaig llegir una història que encara recordo en la que un monjo es presentava en un poblat amb una pedra a la mà dient que ell savia fer una magnífica "sopa de pedra", que era la sopa més bona que mai ningú havia tastat.

Els habitants del lloc van sentir curiositat i van fer-li cas. El monjo anava demanat ingredients que suposadament li faltaven a la sopa de pedra. Amb els ingredients que tothom va aportar va sortir, efectivament, una magnífica sopa de la que tot el poblat va disfrutar i que va ser recordada durant molt de temps. He vist que aquesta història està publicada aquí.

Doncs el naixement de les primeres postres de Festa Major de Montmeló s’assembla una mica a aquesta història de la sopa de pedra.
Tot comença qMeuatsuan l’Anna Maria Tengo, cuinera, jefa i alma mater de Can Major, decideix crear una recepta de postres que pugui ser identificada com uns postres típics de Festa Major a Montmeló i que pugui ser consumida per part de tothom durant aquestes festes.

Tot plegat vé per una colaboració de l’Anna amb El Periódico de Catalunya en l’elaboració d’unes guies gastronómiques… però això ja ho explicaré en una altra entrada.

Així, és com l’Anna s’inventa els anomenats "Meuats" que són uns dolços amb les formes dels logos de les colles de Festa Major de Montmeló (Melons i Creuats).

Feta la recepta, els forners del municipi (Pastisseria Farriol i Viñallonga) s’hi afegeixen per a produir els postres.

A altres locals de restauració els sembla bona idea i es proposen vendre-la durant la Festa Major.

I així, si tot va bé, i tot sembla que anirà bé, a moltes cases de Montméló hi haurà Meuats per a postres durant els dies de Festa Major…

Que com són? Que quin gust tenen? Ahhh? Això ho haureu de descobrir vosaltres mateixos……. 

Blog de Pere Rodriguez

L’atur baixa a Montmeló per tercer mes consecutiu

Amb alegria vam comprobar ahir que les dades d’atur a Montmeló han baixat per tercer mes consecutiu.

Sembla que els sostres en nombre d’aturats han quedat enrera i comencem a veure com mes rera mes els famosos “brotes verdes” van tenint un reflex en creació de llocs de treball.

En aquesta primera gràfica es pot apreciar com portem 4 mesos que, especialment l’atur masculí ha baixat progressivament. L’atur femení, en canvi, està trigant més a notar el descens i no és fins al març que es produeix la primera baixada després de tres messos de contínua pujada. Grafica recuperació treball

D’entrada cal dir que a Montmeló la celebració del Gran Premi de F1 ha hagut de tenir un impacte que s’ha de tenir en compte. Això explicaria una baixada més pronunciada al Maig que en els mesos anteriors, però, la tendència a la baixa es consolida.

El nombre d’homes aturats al Maig de 2010 és pràcticament el mateix que el que teniem a Maig 2009. En el cas de les dones, però, és encara superior i no tornem a veure una xifra com la del present mes de maig fins a desembre de 2009.

Bones noticies, doncs. A veure si es confirmen al mes de Juny.


Del.icio.us :

Blog de Pere Rodriguez