Categorías
Activitat Municipal

Siguem cívics: els mobles al carrer, quan toca.

Font: http://tinyurl.com/3a6nrb4

És molt fàcil desfer-te d’un moble o d’un trasto que no vulguis. Mitjançant el Servei de Recollida de Mobles i Trastos, tens totes les facilitats per evitar haver-los d’abandonar al carrer.

Si entre tots no deixem els mobles abandonats, millorarem la qualitat dels nostres carrers.

El servei de recollida de mobles i trastos vells ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per això, és important deixar els mobles el dia de la setmana que toca en el teu carrer.

A Montmeló, heu de treure al carrer els mobles i trastos vells els dimecres a la nit, tenint sempre en compte que no molestin ni als vianants ni a la circulació de vehicles. El dijous al matí passarà el vehicle especialitzat per retirar-los.

Quin tipus d’objectes es recullen?

Tots aquells dels quals et vulguis desfer: sofàs, portes, mobles, cadires… Però no és només un servei pensat per a objectes grans, sinó que també cal utilitzar-lo per desfer-se d’elements més petits, com caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, per exemple.

Quins no es recullen?

Runa, sanitaris o objectes similars, si s’han fet obres a l’habitatge. Aquests residus s’han de portar a la Deixalleria. Recordeu que és GRATUIT.

En cas de neveres, frigorífics o aparells d’aire condicionat amb components de CFC, cal utilitzar el Punt verd per tal de protegir el medi ambient, ja que el CFC (clorofluorocarboni) és un element molt perjudicial per a la capa d’ozó.

Blog de Pere Rodriguez