Categorías
Sin categoría

Manifest dels professionals dels equips bàsics dels serveis socials de la Comarca del Vallès Oriental

Tot i que una mica tard, us reprodueixo el manifest fet públic durant el mes d’agost pels equips bàsics de serveis socials de la nostra comarca en relació a la desastrosa revisió de la pretació de Renda Mínima d’Inserció que ha posat en greus problemes molts usuaris així com els equips tècnics municipals i els propis ajuntaments.

El més trist és que la compareixença al Parlament dels Consellers Mena i Cleries va servir de ben poc…


Els equips professionals dels Serveis Socials Bàsics de la Comarca del Valles Oriental manifestem el nostre enèrgic rebuig a les formes adoptades pel Govern de la Generalitat, al fet d’haver dut a terme sota el marc de la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres del 27 de juliol de 2011, de manera inesperada i sobtada,  una sèrie de modificacions en relació a la Renda Mínima d’Inserció (RMI). sense haver tingut en compte el context actual de crisi econòmica i la situació de precarietat i vulnerabilitat social en la que es troben moltes famílies, i sense executar els mecanismes d’informació i coordinació amb el serveis socials bàsics.

 

El passat dia 1 d’agost tots els serveis socials ens varem trobar desbordats amb la notícia que es modificava la forma de pagament de la prestació econòmica de la RMI, sense previ avís, ni als beneficiaris ni als serveis socials bàsics i  havent de fer front a situacions familiars molt dramàtiques sense poder donar una resposta clara degut a la confusió creada pels esdeveniments que s’anaven succeint.

 

Alhora, encara ara es deconeixen quines seran les modificacions en relació a la incompatibilitat de percepció de vàries prestacions públiques; cóm s’haurà de certificar el requisit de la residència continuada i efectiva dels dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud i qui ho haurà de fer? Si el departament d’Empresa i Ocupació s’encarregarà de realitzar les entrevistes d’acreditació de les situacions dels perceptors, com avaluaran els casos socials i sota quins criteris?

 

Per aquest motiu els professionals dels serveis socials bàsics denunciem :

 

Ø      La manca de transparència i claredat en les informacions, que s’han facilitat en compte gotes i de manera confusa, creant situacions de precarietat en les persones i famílies que necessiten d’aquesta prestació per atendre les necessitats bàsiques.

 

Ø      La modificació i l’endarreriment en la forma de pagament sense previ avís. A data de 10 d’agost encara queden famílies que no han rebut la prestació.

 

Ø      La manca de respecte per a les persones i famílies afectades, moltíssimes contribuents del sistema de la seguretat social fins el moment en què l’actual crisi no els hi ha permès reincorporar-se a l’àmbit laboral i han esgotat les prestacions d’atur.

 

Ø      La despesa que suposa aquesta nova gestió del pagament de les prestacions tant a nivell de professionals com ambiental, per la quantitat de paper que s’ha d’utilitzar, quan fins ara via transferència s’estalviava.

 

Ø      El menyspreu i la manca de respecte cap a la tasca dels professionals dels serveis socials bàsics, al no tenir en compte  el seu criteri

 

Ø      L’argumentació que totes aquestes modificacions apel·len a la necessitat de fer front al frau i a l’abús d’algunes persones que cobren la prestació sense complir-ne els requisits, no és valida, ja que es pot lluitar contra el frau d’altres formes, sense pressuposar que les persones que cobren la prestació estan realitzant frau.

 

Ø      Que amb la mesura de cobrament de la prestació en xec les entitats bancàries puguin enriquir-se a costa d’una prestació bàsica de subsistència, cobrant la retenció establerta si la persona cobrava el xec en una entitat bancària diferent a on tenia domiciliat el pagament.

 

 

 

Alhora, demanem:

 

Ø      Que es clarifiqui quin és el paper dels serveis socials bàsics en la tramitació i el seguiment dels expedients de la RMI, tant en pel que fa referència als casos socials  com pels  laborals.

 

Ø      Que es tingui en compte el criteri professional dels serveis socials bàsics abans de prendre mesures de suspensió de la prestació en els casos socials ja que fins ara eren els encarregats del fer els seguiments.

 

Ø      Rectificació immediata al sistema de pagament i aportació de recursos assumint les responsabilitats per les situacions que s’han generat.

 

 

 

 

 

Signat:

 

Els Equips professionals dels Serveis Socials de la Comarca  del Vallès Oriental.

 

11 d’agost de 2011.

Blog de Pere Rodriguez